pátek 16. června 2017

The English Version

By Shortcut

Three Photos from The Long and Wide Slope
next to Milý The Village

We realized this visit immediately after the one of The Lady´s Slipper Orchid. Two trips in one day (5.19. 2017).

The Fig.1: This is only a small sample of a very abundant population of Orchis purpurea
growing in a long wide and open slope with islets of tree or bushy vegetation next to Milý 
the village. 5.19. 2017, taken with my smart phone.
Obr.1: Tohle je jen malý vzorek z velmi bohaté populace vstavače purpurového (Orchis
 purpurea), která roste v táhlé široké a otevřené stráni s ostrůvky stromové a křovité 
vegetace vedle vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Czech Version

Zkratkou

Tři fota z táhlé a široké stráně u vísky Milý


The Fig.2: A part of the slope nearby Milý the village. 5.19. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.2: Část stráně poblíž vesnice Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


Tuhle návštěvu jsme uskutečnili bezprostředně po návštěvě střevíčníku pantoflíčku. Dva výlety v jednom dni (19.5. 2017).


The Fig.3: No butterflies but the more detailed look at separate flowers in an inflorescence of
Orchis purpurea. The astounding slope nearby Milý the village. 5.19. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.3: Žádní motýli, ale detailnější pohled na jednotlivé květy v květenství vstavače
 nachového (Orchis purpurea). Ohromující stráň poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno 
mým chytrým mobilem.


Žádné komentáře:

Okomentovat