sobota 17. června 2017

The English Version

By Shortcut

My Dog with Murderous Eyes

The Fig.1: The eyes of my dog Alf has a devilish look. He is taking a rest under a table in our
new flat. 
Obr.1: Oči mého psa Alfa mají ďábelský pohled. Zrovna odpočívá pod stolem v našem
 novém bytě.


His name is Alf. He´s a hybrid between the Alsatian and the Hungarian hound. Now we have already lived in our new flat for the seventeenth day. Both me and Alf have been adapting to new surroundings as well as to new conditions.
No doubts you know the singers and musicians of many punk rock bands or of the heavy metal bands. Often they paint thick black lines under their eyes to get something like a baleful look. You can see the same look with my Alf. The thick lines of his black hair and skin around his eyes do just his murderous look. Unlike members of the bands Alf´s black lines around his eyes are durable and natural.

The Fig.2: This pygmy dog in a window can be very angry with us seeing us to pass by his
territory.
The Fig.2: Tenhle trpasličí psík v okně na nás umí být velmi naštvaný, když nás vidí
procházet kol svého teritoria. 

The Czech Version

Zkratkou

Můj pes s vražednýma očima


The Fig.3: A walk with Alf in our new surroundings.
Obr.3: Procházka s Alfem v našem novém okolí. 

Jmenuje se Alf. Je to kříženec německého ovčáka s maďarským ohařem. Teď už bydlíme v novém bytě sedmnáctý den. Já i Alf se přizpůsobujeme novému okolí a také novým podmínkám.
Není pochyb, že znáte ty zpěváky a muzikanty z mnoha punk rockových či heavy metalových kapel. Často si oči podmalovávají silnými černými linkami, aby získali něco jako zlověstný pohled. Tentýž pohled můžete vidět u mého Alfa. Silné linky černé srsti a kůže kolem jeho očí dělají právě ten vražedný pohled. Na rozdíl od členů těch kapel, Alfovy černé linie kol očí jsou trvanlivé a přirozené.

Žádné komentáře:

Okomentovat